XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX500 v2.0.0 - Dashboard v2.3.5  /  Service uptime: 114 days 00:52:03
Modules ACDQ are linked to XLX028
Module B is linked to XLX870 B
DMR TG-5050 is linked to Module G
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX870 13.08.2018 15:11 6 days 04:05:41 s XLX B *.*.234.95
2 XLX028 14.08.2018 12:29 5 days 06:47:24 s XLX ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.63.79
xlx500@vk2hk.com