XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX500 v2.0.0 - Dashboard v2.3.5  /  Service uptime: 25 days 14:26:15
Modules ACDQ are linked to XLX028
Module B is linked to XLX870 B
DMR TG-5050 is linked to Module G
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX870 17.05.2018 13:09 5 days 19:41:43 s XLX B *.*.234.95
2 XLX028 20.05.2018 10:58 2 days 21:52:35 s XLX ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.63.79
xlx500@vk2hk.com